Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019


- Σε μια σχέση, θέλω να έχω τον χώρο μου.. με καταλαβαίνεις??
- Να φύγω από δίπλα σου?
- Να φύγεις από τη χώρα...