Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Έχουμε και το μεσεντζερ "Πείτε γεια στο νέο σας φίλο" . Εδώ με το ζόρι λέμε στους παλιούς.