Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Είναι ώρα για φαγητό;
       ναι    ναι
   ναι             ναι
ναι       \_        ναι
   ναι              ναι
       ναι    ναι