Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

Επειδή έπεσε στον Χριστό το φλουρί και όποιος το κέρδιζε θα έπαιρνε 50 ευρώ, θα το πάρω εγώ και θα του το φυλάω