Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Φτωχός είναι αυτός πού δεν χαίρεται με τίποτα.