Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Δεν μπορώ να ξεπεράσω την οσμή του βρεγμένου χώματος και το επώνυμο Ζωντανός.