Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Επειδή δεν πετυχαίνω πότε τους στόχους που βάζω κάθε χρόνο
Το 19 λέω να βάλω στιχους