Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ο πραγματικός πλούτος που έχουμε είναι οι άνθρωποι που είναι πολύτιμοι για μας... Αυτούς πρέπει να φυλάμε κ αν μπορούμε να τους πολλαπλασιάζουμε