Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

-Είμαι περίεργος και θέλω να μαθαίνω καινούρια πράγματα.
-Τότε εσύ, δεν θα γεράσεις ποτέ.