Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Τι όμορφος που θα ήταν ο κόσμος αν κοιτούσαμε τα σπιτάκια μας και όχι πως  να κλείσουμε των άλλων...