Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Είπα στην δικιά μου οτι έχω φαγουρα και με έφερε γκασμά.Γιατί όπως λέει και ο λαός
ξυσ τα αρχιδια σ με γκασμά γιατί η τσουγκράνα αφην κενά.