Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Η αλήθεια όμως θα λάμψει θείο Λίο. ΚΟΝΤΟΣ ψαλμός αλληλούια γιου μπιτς!!!