Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Αυτό που θυμάμαι λεπτομέρειες πριν από είκοσι χρόνια και δε θυμάμαι αν πήρα τα χάπια μου το πρωί πολύ με εκνευρίζει