Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Έχουμε μαζευτεί 7 μηχανάκια έξω από περίπτερο και δέρνουμε όποιον παίρνει λακτα