Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Έχω μια υποψία ότι μάλλον τελικά δεν θα τον αλλάξω εγώ αυτό τον κόσμο