Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Δεν είμαι εγώ καλός άνθρωπος που έπαιζα τον γιατρό με τα κορίτσια της γειτονιάς μου χωρίς να ζητήσω ποτέ 50 ευρώ;