Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Στη ζωή σας να κάνετε ό,τι θέλετε .. ανθρώπους για βιτρίνα μόνο να μην έχετε !