Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Έχουμε και τον πατέρα μου πέρασε καρκίνο και ήταν γιολο και τώρα με 37.5 πυρετό συντάσσει διαθήκη για τα περιουσιακά του στοιχεία τα οποία είναι το μηχανάκι και 450 ιστορικά και επιστημονικά βιβλία.