Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

- τι κάνατε σήμερα στο σχολείο;
- τίποτα

*αγαπημένος διάλογος στο τραπέζι την ώρα του φαγητού... χρόνια τώρα.