Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

-Την αμολυσες;
-Ναι συγνώμη δεν περίμενα να μυρίσει
-Την καλούμπα λέω
-Ααα όχι