Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Αυτό που έγινε στη Ν. Ζηλανδία, υπάρχει περίπτωση να το ζήσουμε και στην Ελλάδα, όσο μερικοί δεν βρίσκουν τη φυσική τους θέση στις φυλακές.
Υπόψη.