Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Όλοι κάνουμε σενάρια στο μυαλό μας για πράγματα που θα θέλαμε να συμβούν. Εγώ έχω φτιάξει σήριαλ, είμαι ήδη στον όγδοο κύκλο, 19ο επεισόδιο