Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

-Συγνώμη λίγο, να διακόψω;
-Έλα πες.
-Τίποτα να διακόψω ήθελα