Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

-Τί ειδικότητα είναι αυτός ο γιατρός με το δασύτριχο στέρνο;
-ΓΩΡΛ.