Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Κορίτσια να κάνετε δίαιτα, να μην είστε χοντρές με κυτταρίτιδα, για να αρέσετε στο συνάδελφο μου το Σωτήρη που είναι 40 ετών, ανύπαντρος και με την μπάκα που έχει το πουλί του το βλέπει μόνο με καθρέφτη