Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

Έπεσε η κόρη μου στα σκαλιά του σπιτιού, πήγα να δω αν χτύπησε, εντάξει μου λέει μπαμπά, 14 είναι τα σκαλιά τελικά.
Πολύ κόρη μου