Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

Προτείνω το τρίτο πρόσωπο  σε μια σχέση να μην το λεμε τρίτο πρόσωπο, αλλά γκεστ σταρ αφού αποδεδειγμένα ο ρόλος του είναι αφενος μεν εντυπωσιακος αφετέρου δε μικρής διαρκείας.