Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Μιλάτε γαλλικά?
Ουι
Πως θα πείτε σε κάποιον πελάτη θα σας κάνω πίστωση?
Ζε σουι βερεσέ
Θα σας ειδοποιησουμε