Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

- Γιαγιά βρήκαν μαύρη τρύπα
- Φέρε να την ράψω