Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

- Λαρισαίος;
- Ναι
- Αγγλικά;
- Πουλύ καλά
- Τι σημαίνει μάουθ;
- Στόμα
- Λιπς;
- Όχι ιδώ ιμι