Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Όλοι είμαστε όμορφοι σε κάποιου στραβού τα μάτια