Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Εκατό ευρώ το τροχόσπιτο της μπαρμπι για να κατουραει σε ένα επί ένα τουαλέτα.