Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

- Πώς είναι η σεξουαλική σου ζωή;
- Σαν την Χαλκιδική
- Δηλαδή;
- Δεν έχει