Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Η "αυλή" κάνει την ζημιά.
Κι έτσι οι κατά φαντασίαν βασιλείς αποκτούν οντότητα, τίτλο και βασίλειο μη σου πω.