Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

- Να έρθω να τα πούμε;
- Θα μιλάω κι εγώ;