Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Σε περίπτωση που νιώθετε ηλίθιοι,να σας πω πως οι πραγματικοί ηλίθιοι δε θα το πίστευαν ποτέ αυτό.