Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

-100 εκεί;
-όχι
-μα αφού 100 έχω πάρει
-πουτανάκι