Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

Στο κούτελο μου κάπου πρέπει να γράφει "βγάλτε όλα σας τα ψυχολογικά εδω" δεν εξηγείται αλλιώς.