Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Οι πανέξυπνοι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν σύντροφο άρα δεν είμαστε αγάμητοι πανέξυπνοι είμαστε