Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

-Είσαι πάντα ειλικρινής μαζί μου;
-Ναί
-Αλήθεια;
-Όχι