Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Κοιμήσου. Δε θα στείλει.
Μια καβάτζα δεν είναι ποτέ προτεραιότητα.