Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

- Άνοιξη θα έρθεις;
- Δεν ξέρω, θα δούμε, έχω πονοκέφαλο