Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

-Ζυγίστηκες;
-Ναι.
-Πόσο είσαι;
-Στο κρακ κατέβηκα.