Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

-Το αρνάκι..... ελληνικό;
-Πριν σφαχτει είχε κάνει τα χαρτιά του για υπ. δημοτικός σύμβουλος.