Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

-Αφεντικό μπορώ να φύγω νωρίτερα, γιατί δεν νιώθω καλά?
-Τι έχεις?
-ΝΥΣΤΑΖΩ!