Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

-Αν σου έδιναν 1 εκατ. Ευρώ θα...
-ΜΗ ΣΥΝΕΧΊΖΕΙΣ. ΝΑΙ