Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα όταν σταματάς σε διάβαση να περάσει πεζός το παίζεις 50-50 να τον πατήσει κάποιος από το αντίθετο ρεύμα.