Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

- έμαθες τι έγινε στο Τζιμπουτί;
- τι έγινε;
- Τζιμπουτάνας