Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Πάντως το να ψηλώσω έχει αρχίσει κ μου φαίνεται πιο εφικτό από το να αδυνατίσω