Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

Μισό κιλό τσίπουρο και χαιρετα την παραλία που χάνεις.